Hoe interessant is een privacy verklaring voorbeeld gebruiken?

Privacy is tegenwoordig een zeer vaak terugkerend onderwerp. Door de jaren heen hebben we kunnen vaststellen dat er steeds meer bedreigingen zijn voor onze privacy. Dat is niet in het minst het gevolg van de komst van het internet en ook social media heeft daar uiteraard een niet onbelangrijke bijdrage aan geleverd. Het is mede omwille van deze reden dat niet alleen bedrijven, maar ook websites verplicht worden om een privacy verklaring op te stellen. Dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig, maar over welke inhoud moet zo’n verklaring nu precies beschikken? Het bekijken van een privacy verklaring voorbeeld kan op dit vlak heel wat duidelijk maken. Wat je hier nu precies over moet weten laten we je graag ontdekken hier op deze pagina!

Waarom is een privacy verklaring noodzakelijk?

Vroeger was het zo dat er eigenlijk niet veel behoeften was aan een privacy verklaring. Het risico op mogelijke inbreuken op de privacy was toen immers een stuk beperkter dan dat tegenwoordig het geval is. Het is mede omwille van deze reden dat bijvoorbeeld de Europese overheid ervoor heeft gekozen om een verplichting in te voeren voor een privacy policy. Dit niet alleen voor bedrijven, maar ook voor bijvoorbeeld websites. Je dient er te allen tijde voor te zorgen dat bezoekers of klanten zich er van bewust zijn welke gegevens er van hen worden verzameld.

Een privacy verklaring voorbeeld raadplegen en op basis daarvan bepalen over welke inhoud jouw exemplaar dient te beschikken zorgt ervoor dat ook jij reeds beschikt over een bepaalde basis om je verklaring op te baseren. Dit gezegd hebbende is het wel altijd het interessantst om het laten opstellen van een dergelijke privacy policy uit te besteden aan een expert.

Wat kan je verwachten van een privacy verklaring voorbeeld?

Verspreid over het internet is het vandaag de dag vrij eenvoudig mogelijk om een privacy verklaring voorbeeld terug te vinden. In een dergelijk voorbeeld wordt duidelijk aangegeven wat er allemaal in zo’n verklaring moet worden opgenomen. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld om:

  1. Welke privacy informatie wordt er verzameld?
  2. Waar wordt de informatie in kwestie voor gebruikt?
  3. Wordt de privacy gevoelige informatie gedeeld met derden of niet?
  4. Hoe kan de klant of bezoeker inzage krijgen in diens verzamelde gegevens?
  5. Wat is de procedure die moet worden gevolgd om “vergeten” te kunnen worden?

Sinds enige tijd is het in de praktijk zo dat een klant of bezoeker over de mogelijkheid moet beschikken om vergeten te worden. De werkwijze die daarvoor gehanteerd dient te worden moet duidelijk worden beschreven in de privacy policy. Dit betekent onder meer dat de verantwoordelijke voor de privacy binnen je bedrijf moet worden aangegeven.

Is het kopiëren van een privacy verklaring voorbeeld interessant?

Het is zeker zo dat een privacy verklaring voorbeeld je heel wat interessante informatie aan kan geven. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat het zomaar kopiëren van een dergelijke verklaring niet interessant is. Voor zo’n verklaring geldt immers dat ze altijd over een zeer algemeen karakter beschikt. Dit terwijl je graag zal willen dat jouw privacy policy specifiek is afgestemd op jouw bedrijf. Het is dan ook eigenlijk niet interessant om zomaar een privacy verklaring voorbeeld te kopiëren. Dit is hetzelfde geval wanneer een bedrijf niet zomaar het algemene voorwaarde voorbeeld van een bedrijf kan overnemen.  Veel beter is het om zelf een verklaring op maat op te laten maken door een jurist.