Wat zijn designer drugs?

Wat zijn designer drugs?

Het spreekt voor zich dat iedereen wel bekend is met wat drugs zijn en vooral welke gevaren ze met zich meebrengen. Bovendien is het natuurlijk eveneens zo dat erg veel mensen zich bewust zijn van het bestaan van zogenaamde designer drugs. Het gaat hierbij om aangepaste middelen die werden ontwikkeld door wetenschappers en die beschikken over een enigszins aangepaste samenstelling. Deze samenstelling zorgt ervoor dat dergelijke middelen op moment van schrijven ook hier in Nederland nog gewoon verkocht kunnen en mogen worden. Wil jij graag meer over dergelijke middelen te weten komen? Blijf dan vooral zeker en vast verder lezen.

In welke mate verschilt de samenstelling precies?

Wanneer we de standaard, illegale, drugs gaan vergelijken met de verschillende soorten designer drugs die op de markt zijn terug te vinden kunnen we meteen vaststellen dat er vaak sprake is van beperkte verschillen op het gebied van samenstelling. Deze verschillen kunnen ervoor zorgen dat de designer drug van je keuze minder of net meer extreem wordt. Het effect ervan is doorgaans goed te vergelijken met de verschillende traditionele soorten drugs die op de markt zijn terug te vinden. Dit is meteen ook één van de redenen waarom ze zo populair zijn in gebruik. Het feit dat ze ontwikkeld zijn door wetenschappers in een labo zorgt er echter niet voor dat ze automatisch minder gevaarlijk zijn. Dat is dus een foute aanname.

Wat is het effect van designer drugs?

Zoals hierboven reeds werd aangegeven kunnen de effecten van designer drugs zeer sterk vergeleken worden met de effecten die optreden wanneer er gebruik wordt gemaakt van een standaard drug. Het verschil tussen beiden is dus niet zo bijzonder groot.

Eén van de voornaamste risico’s verbonden aan designer drugs gaat schuil in het feit dat er nog maar zeer weinig onderzoek naar werd verricht. De effecten zowel op korte als op lange(re) termijn zijn daardoor nog enigszins onduidelijk. Dit gezegd hebbende worden er consequent wel meer onderzoeken uitgevoerd waardoor deze risico’s steeds beter in kaart kunnen worden gebracht. Hoe dan ook, ben jij ook van plan om één van de verschillende zogenaamde research chemicals op de markt aan te gaan schaffen? Dan zal je tot de conclusie komen dat het altijd belangrijk is om dat te doen bij een echt ervaren partij.

Zijn deze middelen echt legaal in Nederland?

Voor de designer drugs geldt dat ze dankzij hun aangepaste samenstelling niet onder de zogenaamde Opiumwet vallen. Dit betekent dat ze (althans op moment van schrijven) hier in Nederland nog steeds gewoon legaal verkrijgbaar zijn. Het spreekt voor zich dat niemand op dit ogenblik kan weten hoelang dat nog precies zal duren. Vanuit de politiek zijn er dan ook reeds verschillende voorstellen verschenen om het gebruik van dergelijke verdovende middelen aan banden te leggen. Dit niet in het minst omwille van het feit dat er toch enkele niet onbelangrijke risico’s verbonden zijn aan het gebruik ervan. Het is dan ook zeker niet correct om te denken dat dergelijke middelen risicoloos zijn, integendeel. Verstandig gebruik ervan blijft van cruciaal belang wanneer je niet geconfronteerd wil worden met zeer gevaarlijke situaties.