Hoe kan je een goedkope bootverzekering afsluiten?

Op het moment dat je een verzekering voor je boot gaat afsluiten spreekt het voor zich dat je er rekening mee zal willen houden dat er daarvoor bepaalde kosten dienen te worden gemaakt. Deze premie kan in de praktijk bij menig aantal mensen toch een behoorlijke doorn in het oog zijn. Dat is niet meer dan begrijpelijk. Toch hoeft het vinden van een goedkope bootverzekering in de praktijk helemaal niet zo moeilijk te zijn, integendeel. Wat je daarvoor vooral moet doen is een bepaalde vergelijking uitvoeren. Wanneer je zo’n vergelijking uitvoert zal je kunnen vaststellen dat het al snel duidelijk zal worden bij welke verzekeraar je terecht kan voor een bootverzekering die beschikt over de meest interessante polisvoorwaarden. Wil je hier graag meer over ontdekken? Dan is het zonder meer een aanrader om je even te verdiepen in de informatie die je hieronder aantreft.

1.) Bedenk voor jezelf welke dekkingen je bootverzekering moet hebben

Het al dan niet kunnen afsluiten van een goedkope bootverzekering begint bij het bepalen van de dekkingen die jij in het vooruitzicht stelt. Dit is meteen iets uitermate belangrijk. Voor het bepalen van de vereiste dekkingen is het van cruciaal belang om rekening te houden met een aantal aandachtspunten. In eerste instantie is er de waarde van de boot. Des te hoger de waarde is gelegen, des te duurder ook de verzekeringspremie uit zal vallen. Dat is normaal, want bij een mogelijks schadegeval is het natuurlijk zo dat de verzekeraar een hoger bedrag zal moeten uitbetalen. Je kan  dit eventueel wel compenseren met het eigen risico, maar daarover later meer.

Het afsluiten van een goedkope bootverzekering is in de praktijk hoe dan ook alleen maar mogelijk wanneer je er op toeziet dat er geen overbodige dekkingen worden afgesloten. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het vaargebied. Je hebt in de praktijk absoluut geen Europees vaargebied nodig wanneer je bijvoorbeeld toch alleen maar in Nederland gaat varen met je boot. Des te groter het vaargebied is, des te hoger ook de standaardkosten voor je verzekering standaard liggen.

Drie verschillende verzekeringen om te overwegen

De meest goedkope bootverzekering is natuurlijk de gewone WA-verzekering. Vergelijkbaar met de verzekering die je (wettelijk verplicht) minimaal moet afsluiten voor je auto geldt ook voor deze verzekering dat je er enkel en alleen de schade mee indekt aan derden. De schade die jouw eigen boot zal oplopen zal dus met andere woorden niet worden verzekert. In bepaalde gevallen is deze verzekering toch het meest aangewezen. Dat bijvoorbeeld bij een voordelige tweedehandse boot en / of wanneer je eerder zelden met de boot gaat varen. Let wel, het spreekt voor zich dat de schade aan je eigen boot ook stevig kan oplopen. Bepaal dus vooral voor jezelf of je in dat geval al dan niet over de vereiste financiële middelen zal beschikken om de schade in te kunnen dekken.

Beschik jij toch eerder over een ongemakkelijk gevoel wanneer er helemaal niets van de schade aan je eigen boot is verzekerd? Dat is begrijpelijk. In dat geval is het steevast een goed idee om toch te kiezen voor een verzekering die wat uitgebreider is. Denk hierbij dan bijvoorbeeld aan de WA+ beperkt cascoverzekering of je kan ook de allrisk afsluiten. In het laatste geval is je boot uiteraard op de meest optimale wijze verzekerd. Let wel, van een echt goedkope bootverzekering is dan uiteraard geen sprake meer, maar je krijgt er wel heel wat moois voor in de plaats.

2.) Ga aan de slag met het uitvoeren van een vergelijking

Het verkrijgen van een goedkope bootverzekering hoeft in de praktijk helemaal geen probleem te zijn. Althans niet wanneer je de moeite doet om je even te vergewissen van het exacte aanbod op de markt. Het uitvoeren van een (objectieve!) vergelijking is wat dat betreft van groot belang. Er worden op de markt evenwel verschillende mogelijkheden aangeboden om een vergelijking uit te voeren. Concreet is het dan ook bijvoorbeeld zo dat je gebruik kan maken van een objectieve vergelijkingssite, maar daarnaast kan je ook gebruikmaken van de website van je verzekeraar. Ook daarop kan je vaak een berekening en / of vergelijking uitvoeren. Dat laatste is echter in het merendeel van de gevallen niet zo interessant. Dat omdat de uitkomst natuurlijk niet neutraal is.

Wil je graag een vergelijking uitvoeren met als doel om een goedkope bootverzekering af te kunnen sluiten? Dan zal je er dus altijd rekening mee willen houden dat deze op een echte objectieve manier kan worden uitgevoerd. Kies er daarom altijd voor om hiervoor gebruik te maken van een vergelijkingssite. Hou er bovendien ook altijd rekening mee dat je met zekerheid de juiste bootverzekeringen op vlak van inhoud met elkaar gaat vergelijken. Het spreekt voor zich dat ook dat natuurlijk bijzonder belangrijk is. Alleen zo kan je prijs-kwaliteit uiteindelijk de meest interessante, voordelige bootverzekering vinden die zal weten te voldoen aan jouw verwachtingen.

3.) Besteed aandacht aan het voorziene eigen risico

Voor het merendeel van de verzekeringen op de markt geldt dat er sprake is van een bepaald eigen risico. Dat eigen risico oefent op verschillende manieren een bepaalde invloed uit op jouw verzekering. In eerste instantie is ze verantwoordelijk voor de periodieke premie die je moet betalen. Met andere woorden, standaard houdt het eigen risico deze premie eigenlijk vrij goed in het midden. Echter, van zodra je het eigen risico zou verlagen zou je merken dat de verzekeringspremie stijgt. Uiteraard is ook het omgekeerde mogelijk. In het merendeel van de gevallen is het zo dat potentiële verzekeringnemers maar weinig (tot bijna geen) aandacht besteden aan het eigen risico. Toch is dat wel degelijk van belang wanneer je een goedkope bootverzekering wenst af te sluiten.

Let wel, overdrijf uiteraard niet met bovenstaande. Het ambiëren van een goedkope bootverzekering door het eigen risico enigszins te verhogen is natuurlijk mogelijk, maar je moet er wel voor zorgen dat je bij een schadegeval het eigen risico nog kan betalen. Dit zorgt er uiteraard voor dat het vooral belangrijk is om de kerk in het midden te houden.